Hvordan måle for toppmontert rekkverkMåltaging toppmontert rekkverk

Toppmontert

Når du skal montere glassrekkverket ditt på et plant underlag, må du huske å måle yttermålene. Skinnene som glassene settes i har en bredde (60 mm), og for at tegneprogrammet skal regne ut riktige lengder må målene tas i ytterkant av hvor du ønsker glassrekkverket ditt.

Måltagning sidemontert rekkverkMåltagning sidemontert rekkverk

Sidemontert

Når du skal måle for sidemontert rekkverk, må du huske på å måle yttermålene. Glassmålene forandrer seg når man legger til utvendig eller innvendig hjørner, og for at rekkverkbyggeren skal regne ut riktige lengder må altså målene tas i ytterkant av hvor du ønsker å plassere skinnen. Når du skrur skinnen på siden av det underlaget du har målt vil dette utgjøre innvendig hjørne slik som vist på tegningen. Måltagningen er altså lik som ved toppmontert skinne.

Montering