Smart Rekkverk tenker på din sikkerhet!

Som profesjonell aktør er det vår plikt å ivareta deg og din familie sin sikkerhet.

For at du skal være sikker på at ditt glassrekkverket du handler er i henhold til en hver tid gjeldende sikkerhetskrav er det noen viktige punkter du bør sjekke av før du handler.

  1. Fallhøyde mellom 0,5-10 meters høyde krever en rekkverkshøyde på 1000mm.
  2. Tåle linjelast på 1 KN/meteren(100kg press) hvor glasset skal ha en defleksjon på maks 50mm.
  3. Be om ytelseserklæring som viser til en gyldig teknisk godkjenning av glassrekkverket du er i ferd med å handle.
  4. Sørg for at glasset er godkjent i henhold til standarden NS3510.
  5. Ved behov, rådfør deg eventuelt med oss, glass og fasadeforeningen eller SINTEF før du handler.

Smart Rekkverk forhandler kun Q-Railing sine rekkverk og disse er testet som et system. Det vil si at skinne, glass og håndløper i de ulike systemene er testet slik at det tåler de kravene som er satt etter Norsk Standard. Det holder nemlig ikke at kun glasset er testet, om skinnen du monterer glasset i ikke er testet sammen med det. Dette gjelder enten du velger rekkverk med eller uten stolper.

Rekkverk med glass er et fag!

Skinner

Hva skiller en god og dårlig skinne?

En god skinne er først og fremst systemtestet med ett glass. Den er dimensjonert til sitt bruk, den er kvalitetssikret av produsenten før den forlater fabrikken og den presterer år etter år uansett hvilke forhold du monterer den i. En god skinne i eloksert aluminium har blitt behandlet slik at den ikke blir stygg og “irrer” etter kort tid. Dette er en krevende men nødvendig prossess om den skal tåle Norske tidvis røffe forhold. En god skinne er designet på en måte som gjør at du slipper å tenke på frostsprengning da skinnen er drenert slik at vannet som kommer ned i skinnen renner ut igjen. Gummipakningene som følger med skinnen og tetter mellom glass og skinne er av ypperste kvalitet slik at du ikke trenger å tenke på om det “morkner” eller mister sin funksjon etter kort tid.

Glass

Glass er ikke bare glass. Det finnes en standard for hvilke glass du skal bruke i rekkverk. Denne heter NS3510.

NS 3510 angir krav til personsikkerhetsruter i ulike bruksområder i byggverk og inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Det er tatt utgangspunkt i bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK10) til plan- og bygningsloven, og standarden angir et ytelsesnivå som tilfredsstiller regelverket. Standarden NS 3510:2015 er en revisjon av NS 3510:2006.

Det er et minimum at du som kunde får glass som er i henhold til dette.

Glass kommer også i ulike kvaliteter selv om de er av riktig tykkelse. Vi bruker glass av høyeste kvalitet som igjen gjør deg som kunde sikker på at de vil være lenge og tjene som det sikkerhetsproduktet det skal være.

Innfesting

Det er ikke vilkårlig hva eller hvordan du fester rekkverket ditt. Om det du plasserer rekkverket på ikke er dimensjonert for det, hjelper det ikke hvor bra rekkverket er. Du bør alltid få med festemateriell der du kjøper rekkverk. Det betyr at leverandøren har tatt ansvar for hva som skal til for å feste rekkverket. Det er allikevel opp til deg at det du fester i sitter skikkelig.

Vedlikehold

Et rekkverk av god kvalitet krever vedlikehold, men omfanget av vedlikeholdet henger sammen med kvaliteten du betaler for. Vi levere renseprodukter til alle våre rekkverk og om du bruker disse etter våre anvisninger er du godt på vei til å ha et rekkverk som er solid over tid.

Vi ville aldri satt deg som kunde i fare. Hos oss handler du sikre rekkverk uansett system!