Kundeservice

Sikkerhet

Alle våre glassrekkverk er teknisk godkjent i henhold til norsk standard NS3510. Det er viktig for oss at du vet dette. Vi selger først og fremst et sikkerhetsprodukt som tar vare på din sikkerhet!

Sertifiseringer

Spesifikasjoner

CAD-tegning-Easy-Alu-toppmontert (PDF)

Monteringsguide Easy Glass Up (PDF)

CAD-tegning Easy Glass Up (PDF)

Spesifikasjon toppmontert (Word)

Spesifikasjon sidemontert (Word)

Sikkerhetstest glassrekkverk, stolpefritt rekkverk

Flere aktører i byggevarebransjen har inngått et samarbeid med SINTEF hvor hovedfokuset er å sørge for at alle rekkverk som monteres er innenfor de gitte krav til sikkerhet. Vår partner Q-railing er en av disse.

Du kan lese mer om samarbeidet her.